Aktualności


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2017-08-22


PCPR.2260.2-7/17

Dołączone pliki:


Bezpłatne porady specjalistów

2017-08-17


W ramach realizacji Projektu „PLAN NA LEPSZE JUTRO” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. w partnerstwie ze wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej powiatu grodziskiego i Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej „Źródełko” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie w miesiącu sierpniu 2017r. odbędą się spotkania z następującymi specjalistami wg poniższego harmonogramu:

Terapeuta rodzinny:
18.08.2017r. w godz. 8.00 – 9.00

Psycholog:
18.08.2017r. w godz. 9.05 – 10.05

Dołączone pliki:


INFORMACJA

2017-08-17

Informujemy, iż w najbliższą sobotę tj. 19.08.2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny od godziny 7:00 do godziny 13:00.

Szczególnie zapraszamy osoby, które ze względów zawodowych nie mają możliwości złożenia wniosków o świadczenie wychowawcze oraz zasiłek rodzinny w godzinach urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dołączone pliki:


INFORMACJA

2017-08-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że od 1.08.2017 r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do wypłaty świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przypadający od 01.11.2017r. oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych i świadczeń wychowawczych ( 500 + ) na nowy okres świadczeniowy przypadający od 01.10.2017r.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlana

  Informacja z otwarcia ofert

  2017-08-07


  PCPR.2260.2-7/17

  Dołączone pliki:


  Program Operacyjny „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020

  2017-08-07  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2017).

  Pomoc żywnościowa przekazywana będzie w postaci paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie).

  W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria, zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie do 30 września 2017 r. w celu złożenia wniosku o przyznanie w/w pomocy.

  Dane do kontaktu:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A, tel. 61 44 21 183, 61 44 21 283 lub tel. kom.609519509


  „INKUBATOR ROZWOJU”

  2017-08-03


  Centrum Szkoleniowe EDUCUS zaprasza do udziału w projekcie:

  „INKUBATOR ROZWOJU”
  Nr wniosku: RPWP.07.01.02-30-0050/16


  Projekt realizowany przez Centrum Szkoleniowe EDUCUS w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

  Dołączone pliki:


  Odpowiedzi na pytania

  2017-08-03


  PCPR.2260.2-7/17

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe - adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej”.

  Dołączone pliki:


  Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  2017-08-01


  PCPR.2260.2-7/17

  Dołączone pliki:


  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  2017-08-01


  Ogłoszenie nr 500006605-N-2017 z dnia 01.08.2017 r.

  Dołączone pliki:


  TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW !

  2017-07-25

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje o terminach składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018:

  • świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy) od 01.08.2017 r.
  • świadczenie wychowawcze (500+) od 01.08.2017 r.
  • świadczenie z funduszu alimentacyjnego od 01.08.2017 r.

  Zachęcamy osoby składające wniosek o świadczenie wychowawcze (500+) na 2 i kolejne dziecko (bez dochodu) do składania wniosków drogą elektroniczną od 01.08.2017 r.

  Jednocześnie informujemy, iż druki wniosków dot. powyższych świadczeń będą wydawane w siedzibie OPS Wielichowo od 01.08.2017 r.

  Wzory wniosków można również pobrać klikając w link: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin


  INFORMACJA

  2017-07-24

  Informujemy, iż w celu sprawniejszego przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zasiłek rodzinny, świadczenia wychowawcze (500+) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego uruchomiliśmy dodatkowe terminy urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie:

  1. 19.08.2017 r. (sobota) 7:00 – 13:00
  2. 23.08.2017 r. (środa) 7:00 - 17:00
  3. 29.08.2017 r. (wtorek) 7:00 – 17:00

  Dołączone pliki:


  POPŻ PODPROGRAM 2016 – efekty

  2017-07-20


  Realizatorem Programu na terenie Gminy Wielichowo był Ośrodek Pomocy Społecznej.

  1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności w Poznaniu ,
  2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg, ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
  3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 330 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
  4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  o 16.212,25 ton żywności;
  o 1266 paczek żywnościowych;
  o 0 posiłków;
  5. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy łącznie w 4 warsztatach edukacyjnych, w których wzięły udział 44 osoby
  6. Rodzaje warsztatów:
  • Kulinarne połączone z tematyką o niemarnowaniu żywności - 4 spotkania dla 44 uczestników


  INFORMACJA

  2017-07-20

  Informujemy o terminach składania wniosków na kolejny okres zasiłkowy:

  • świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy) od 01.08.2017 r.
  • świadczenie wychowawcze (500+) od 01.08.2017 r.
  • świadczenie z funduszu alimentacyjnego od 01.08.2017 r.

  Jednocześnie informujemy, iż druki wniosków dot. powyższych świadczeń będą wydawane w siedzibie OPS Wielichowo od 01.08.2017 r.


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

  2017-07-19


  Ogłoszenie nr 553058-N-2017 z dnia 18-07-2017 r.

  Dołączone pliki:


  Bezpłatne porady specjalistów

  2017-07-18

  Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w sierpniu 2017 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


  Psycholog

  23.08.2017 r. w godz. 12:00 – 16:00
  29.08.2017 r. w godz. 13:00 – 17:00


  Terapeuta ds. uzależnień

  2.08.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00


  Radca prawny

  11.08.2017 r. w godz. 9.00 – 12.00


  Terapeuta rodzinny

  w lipcu i sierpniu nie przyjmuje


  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

  2017-07-17


  Ogłoszenie nr 108670 z dnia 17-07-2017 r.

  Dołączone pliki:


  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  2017-07-13  PCPR.2260.2-6/17

  Dołączone pliki:


  Harmonogram spotkań ze specjalistami

  2017-07-10  W ramach realizacji Projektu „PLAN NA LEPSZE JUTRO” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. w partnerstwie ze wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej powiatu grodziskiego i Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej „Źródełko” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie w miesiącu lipcu 2017r. odbędą się spotkania z następującymi specjalistami wg poniższego harmonogramu:

  Terapeuta rodzinny:
  14.07.2017r. w godz. 08.00 – 09.00 oraz 10.10 – 11.10
  17.07.2017r. w godz. 13.00 – 14.00 oraz 15.10 – 16.10
  28.07.2017r. w godz. 13.00 – 14.00 oraz 15.10 – 16.10

  Psycholog:
  14.07.2017r. w godz. 09.05 – 10.05 oraz 11.15 – 12.15
  17.07.2017r. w godz. 14.05 – 15.05 oraz 16.15 – 17.15
  28.07.2017r. w godz. 14.05 – 15.05 oraz 16.15 – 17.15

  Dołączone pliki:


  Bezpłatne porady specjalistów

  2017-07-03

  Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w lipcu 2017 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


  Psycholog

  5.07.2017 r. w godz. 13:00 – 17:00
  12.07.2017 r. w godz. 13:00 – 17:00


  Terapeuta ds. uzależnień

  5.07.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00


  Radca prawny

  7.07.2017 r. w godz. 9.00 – 12.00


  Terapeuta rodzinny

  w lipcu i sierpniu nie przyjmuje


  Zmiana terminu wizyty psychologa

  2017-07-03

  Z przyczyn niezależnych ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej informujemy, że zmianie ulega termin wizyty psychologa. Zamiast 19.07.2017 r. psycholog będzie przyjmował 12.07.2017 r. w godz. 13:00 – 17:00.


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

  2017-06-21  Ogłoszenie nr 536003-N-2017 z dnia 2017-06-21

  Dołączone pliki:


  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  2017-06-21  PCPR.2260.2-5/17

  Dołączone pliki:


  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  2017-06-13  PCPR.2260.2-3/17

  Dołączone pliki:


  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI

  2017-06-02  Ogłoszenie nr 523582-N-2017 z dnia 2017-06-02

  POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POD NAZWĄ: Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie „PLAN NA LEPSZE JUTRO”.

  Dołączone pliki:


  Bezpłatne porady specjalistów

  2017-06-01

  Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w czerwcu 2017 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


  Psycholog

  1.06.2017 r. w godz. 9:00 – 13:00
  26.06.2017 r. w godz. 9:00 – 13:00


  Terapeuta ds. uzależnień

  7.06.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00


  Radca prawny

  2.06.2017 r. w godz. 9.00 – 12.00


  Terapeuta rodzinny

  22.06.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

  2017-05-25  Przetarg nieograniczony - Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe - adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej

  czytaj całośćczytaj całość...

  Dołączone pliki:


  Aktualny harmonogram spotkań ze specjalistami

  2017-05-25
  W ramach realizacji Projektu „PLAN NA LEPSZE JUTRO” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. w partnerstwie ze wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej powiatu grodziskiego i Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej „Źródełko” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie w miesiącu maju 2017r. nastąpiła zmiana terminu spotkań ze specjalistami.

  Aktualny harmonogram spotkań:

  Terapeuta rodzinny:

  30.05.2017r. w godz. 9.00 – 10.30

  Psycholog:

  30.05.2017r. w godz. 11.00 – 12.30

  Dołączone pliki:


  Zmiana terminów wizyt psychologa

  2017-05-22

  Z przyczyn niezależnych ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej informujemy, że zmianie ulegają terminy wizyt psychologa w czerwcu. Zamiast 7.06.2017 r. i 26.06.2017 r. psycholog będzie przyjmował 1.06.2017 r. (tj.czwartek) i 26.06.2017 r. (tj. poniedziałek). w godz. 9:00 – 13:00.


  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

  2017-05-18


  Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie: "Plan na lepsze jutro".

  Ogłoszenie nr 84512-2017 z dnia 2017-05-17

  Dołączone pliki:


  PRACA DLA WYCHOWACY KOLONII

  2017-05-16

  KTO MOŻE ZOSTAĆ WYCHOWAWCĄ? - szczegóły w załączeniu

  Dołączone pliki:


  Bezpłatne porady specjalistów

  2017-05-15  W ramach realizacji Projektu „PLAN NA LEPSZE JUTRO” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. w partnerstwie ze wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej powiatu grodziskiego i Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej „Źródełko” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie odbędą się spotkania z następującymi specjalistami:

  Terapeuta rodzinny:
  18.05.2017r. w godz. 7.30 – 9.00
  22.05.2017r. w godz. 12.00 – 13.30
  2.06.2017r. w godz. 7.30 – 9.00
  6.06.2017r. w godz. 12.00 – 13.30
  4.07.2017r. w godz. 7.30 – 9.00
  6.07.2017r. w godz. 12.00 – 13.30

  Psycholog:
  18.05.2017r. w godz. 9.30 – 11.00
  22.05.2017r. w godz. 14.00 – 15.30
  2.06.2017r. w godz. 9.30 – 11.00
  6.06.2017r. w godz. 14.00 – 15.30
  4.07.2017r. w godz. 9.30 – 11.00
  6.07.2017r. w godz. 14.00 – 15.30

  Dołączone pliki:


  Zmiana terminu wizyty psychologa

  2017-05-08

  Z przyczyn niezależnych ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej informujemy, że zmianie ulega termin wizyty psychologa. Zamiast 10.05.2017 r. psycholog będzie przyjmował 17.05.2017 r. w godz. 9:00 – 13:00.


  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

  2017-05-05  PCPR.2260.2-4/17

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej 750 000 Euro prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie: "Plan na lepsze jutro".

  Dołączone pliki:


  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

  2017-04-21  Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie: "Plan na lepsze jutro".

  Ogłoszenie nr 69553 - 2017 z dnia 20.04.2017 r.

  Dołączone pliki:


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

  2017-04-13  Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie: "Plan na lepsze jutro".

  Ogłoszenie nr 65135 z dnia 12.04.2017 r.

  Dołączone pliki:


  KOMUNIKAT !

  2017-04-13

  Dotyczy: warsztatów kulinarnych z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2016.

  Dołączone pliki:


  Bezpłatne porady specjalistów

  2017-03-31

  Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w okresie od kwietnia do lipca 2017 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

  Psycholog

  05.04.2017 r. w godz. 09:00 – 13:00
  19.04.2017 r. w godz. 09:00 – 13:00
  10.05.2017 r. w godz. 09:00 – 13:00
  24.05.2017 r. w godz. 09:00 – 13:00
  07.06.2017 r. w godz. 09:00 – 13:00
  28.06.2017 r. w godz. 09:00 – 13:00
  05.07.2017 r. w godz. 13:00 – 17:00
  19.07.2017 r. w godz. 13:00 – 17:00

  Terapeuta ds. uzależnień

  05.04.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00
  10.05.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00
  07.06.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00
  05.07.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00

  Radca prawny

  14.04.2017 r. w godz. 09:00 – 12:00
  12.05.2017 r. w godz. 09:00 – 12:00
  02.06.2017 r. w godz. 09:00 – 12:00
  07.07.2017 r. w godz. 09:00 – 12:00

  Terapeuta rodzinny

  20.04.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00
  25.05.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00
  22.06.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00


  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert, odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania w części.

  2017-03-29  Numer sprawy: PCPR.2260.2-2/17

  Dotyczy postępowania na zadanie pn. "Realizację usług specjalistycznego wsparcia w projekcie „Plan na lepsze jutro”.

  Dołączone pliki:
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie. ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo tel./fax (61)442-11-83, tel.(61)442-12-83, (61)443-35-74

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji