Aktualności


Ogłoszenie dot. Kombatantów i Osób Represjonowanych

2015-02-04

Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są umieszczone na stronie internetowej Urzędu (www.udskior.gov.pl).


TERAPEUCI - terminarz wizyt

2015-01-15

TERAPEUTA RODZINNY - HALINA ŻYGADŁO
TERAPEUTA ds. uzależnień - ALINA JASIŃSKA
PSYCHOLOG - IRENEUSZ SAWICKI

Dołączone pliki:


Karta Dużej Rodziny

2015-01-07

Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. w ramach ofert handlowych, kulturalnych, rekreacyjnych i transportowych na terenie całego kraju. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny wg zasad określonych
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863). Aktualny wykaz instytucji i firm oferujących zniżki znajduje się na stronie:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a)szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b)szkole wyższej - do końca roku akademickiego
-w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce zgodnie z oświadczeniem,
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:


KOMUNIKAT

2014-12-29

W dniu 31.12.2014 r. (sylwester) Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie będzie czynny w godz. 7.00 – 13.00.


Ogłoszenie

2014-12-12

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Wielichowie informuje, że przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielichowie od dnia 17.12.2014r. rozpocznie dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców naszej gminy. Żywność pozyskana z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

czytaj całośćczytaj całość...


MIKOŁAJKI

2014-12-09

W dniu 6 grudnia 2014 r. w sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się Spotkanie z Mikołajem zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta i Gminy.

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  REALIZACJA PROJEKTU „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” DOBIEGA KOŃCA

  2014-12-05

  www.efs.gov.pl

  W roku bieżącym Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, Granowie i Kamieńcu realizuje projekt systemowy w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. W projekcie uczestniczą 103 osoby z całego powiatu, w tym 21 osób z Gminy Wielichowo.

  czytaj całośćczytaj całość...

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   Dzień Seniora

   2014-11-02

   W środę 15 października 2014r. w sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się Spotkanie Seniorów zorganizowane wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Związek Emerytów i Rencistów Koło w Wielichowie.

   czytaj całośćczytaj całość...

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana    Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

    przejdź do góry...

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie. ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo tel./fax (61)442-11-83, tel.(61)442-12-83, (61)443-35-74

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji