Aktualności


Bezpłatne porady specjalistów

2015-08-24

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w miesiącu wrześniu 2015 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Psycholog

1.09.2015 r. w godz. 8:30 – 10:00
8.09.2015 r. w godz. 8:30 – 10:00
15.09.2015 r. w godz. 8:30 – 10:00
22.09.2015 r. w godz. 8:30 – 10:00

Terapeuta ds. uzależnień

2.09.2015 r. w godz. 11:00 – 13:00

Radca prawny

18.09.2015 r. w godz. 9:00 – 12:00

Terapeuta rodzinny

24.09.2015 r. w godz. 16:00 – 19:00


INFORMACJA

2015-08-24

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że od dnia 1 października 2015 r. nastąpi wzrost kryteriów oraz niektórych świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z poniższą tabelą.

Dołączone pliki:


RADCA PRAWNY – JACEK CHORĄZIAK

2015-08-05

Terminy wizyt :

21.08.2015 – od 9.00 – do 12.00
18.09.2015 – od 9.00 – do 12.00
16.10.2015 – od 9.00 – do 12.00
06.11.2015 – od 9.00 – do 12.00
04.12.2015 – od 9.00 – do 12.00


Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016

2015-07-22

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2015r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2015r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2015r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2015r. do 31 października 2015r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2015r. Art. 20 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. ( Dz. U z 2012 poz. 1228 z zm.)


Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń na okres zasiłkowy 2015/2016

2015-07-22

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2015/2016 będą przyjmowane od dnia 1 września 2015r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2015r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2015r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2015r. do 30 listopada 2015r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 grudnia 2015r. Art. 26 Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz. U. z 2015r. poz. 114)


Informacja dot. dożywiania dzieci w szkole

2015-07-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że do dnia 28 sierpnia 2015 roku można składać wnioski na dożywianie dzieci w szkole w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pomoc w formie posiłku w szkole może być przyznana nieodpłatnie uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego tj. kwoty 456 zł na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. W przypadku przekroczenia kryterium pomoc rodzinom będzie przyznawana na zasadzie zwrotu części lub całości poniesionych kosztów w oparciu o Uchwałę Nr XXX/184/2014 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 marca 2014 r.


PSYCHOLOG - PAULINA NADOBNIK

2015-05-19

Terminarz wizyt

Dołączone pliki:


Programu Stypendiów Pomostowych 2015/2016

2015-04-27

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy ANR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XIV edycji „Programu Stypendiów Pomostowych 2015/2016".

Zgodnie z § 3 "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2015/2016" program adresowany jest tylko do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015 roku.

Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.

czytaj całośćczytaj całość...
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie. ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo tel./fax (61)442-11-83, tel.(61)442-12-83, (61)443-35-74

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji