Aktualności


PSYCHOLOG - PAULINA NADOBNIK

2015-05-19

Terminarz wizyt

Dołączone pliki:


Programu Stypendiów Pomostowych 2015/2016

2015-04-27

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy ANR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XIV edycji „Programu Stypendiów Pomostowych 2015/2016".

Zgodnie z § 3 "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2015/2016" program adresowany jest tylko do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015 roku.

Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.

czytaj całośćczytaj całość...


Plakat STOP PRZEMOCY

2015-03-30

plakat


plakat1


PROGRAM POMOCY DZIECIOM - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

2015-03-17

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie

2015-03-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje osób, które bezpłatnie przekażą meble (głównie szafa, rozkładany fotel) oraz sprzęt AGD (głównie pralka), w celu dalszego użytkowania przez podopiecznych tutejszego OPS. Nr tel. do kontaktu 61 44 21 183 lub 61 44 21 283.


PRZECIW PRZEMOCY – BEZPŁATNE PORADY

2015-03-05

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, informuje, że we wtorki od godz. 10 °° do godz. 13 °° w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, tj. prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej; będzie można skorzystać z bezpłatnych porad specjalisty do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem 61 44 47 281 lub 61 44 52 510, bądź mailowe pcpr@pgw.pl


„AKTYWNY SAMORZĄD 2015”

2015-03-05

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że od 9 do 30 marca br. będą przyjmowane wnioski w ramach kolejnej edycji programu „Aktywny Samorząd”. Potencjalni beneficjenci, mogą liczyć na wsparcie m.in. w obszarach: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania oraz pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej itp.

Szczegółowe informacje oraz wnioski znaleźć można na stronie Centrum, pod adresem www.pcprgw.pl


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

2015-03-05

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie - stanowisko urzędnicze - księgowy

Dołączone pliki:


Ogłoszenie dot. Kombatantów i Osób Represjonowanych

2015-02-04

Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są umieszczone na stronie internetowej Urzędu (www.udskior.gov.pl).


TERAPEUCI - terminarz wizyt

2015-01-15

TERAPEUTA RODZINNY - HALINA ŻYGADŁO
TERAPEUTA ds. uzależnień - ALINA JASIŃSKA
PSYCHOLOG - IRENEUSZ SAWICKI

Dołączone pliki:


Karta Dużej Rodziny

2015-01-07

Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. w ramach ofert handlowych, kulturalnych, rekreacyjnych i transportowych na terenie całego kraju. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny wg zasad określonych
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863). Aktualny wykaz instytucji i firm oferujących zniżki znajduje się na stronie:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a)szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b)szkole wyższej - do końca roku akademickiego
-w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce zgodnie z oświadczeniem,
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:


KOMUNIKAT

2014-12-29

W dniu 31.12.2014 r. (sylwester) Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie będzie czynny w godz. 7.00 – 13.00.
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie. ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo tel./fax (61)442-11-83, tel.(61)442-12-83, (61)443-35-74

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji