Aktualności


„POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020

2017-02-16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje o dalszej realizacji Programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2016).

Pomoc żywnościowa przekazywana będzie w formie paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie) – uwaga! nastąpiła zmiana kryterium.

W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie w celu złożenia wniosku o przyznanie w/w pomocy. Do wniosku proszę dołączyć dokumenty potwierdzające dochód rodziny/osoby lub oświadczenie o dochodzie.

Dane do kontaktu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A, tel. 61 44 21 183, 61 44 21 283 lub tel. kom.609519509


Bezpłatne porady specjalistów

2017-01-30

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w lutym 2017 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Psycholog

1.02.2017 r. w godz. 14:00 – 18:00
15.02.2017 r. w godz. 14:00 – 18:00


Terapeuta ds. uzależnień

1.02.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00


Radca prawny

17.02.2017 r. w godz. 9.00 – 12.00


Terapeuta rodzinny

23.02.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00


„Za życiem” wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

2017-01-19

Od 01.01.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet i rodzin „Za życiem”.
Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w zakładce „Świadczenia” „Jednorazowe świadczenie (Za życiem)”.


Komunikat

2017-01-16

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1 informuje, że w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej będzie można skorzystać z bezpłatnych porad specjalisty do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu 781 053 001 lub 61 44 47 281, 61 44 52 510.


„PLAN NA LEPSZE JUTRO”

2017-01-15

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystąpił do realizacji Projektu „PLAN NA LEPSZE JUTRO” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp w partnerstwie z wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej powiatu grodziskiego i Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej „Źródełko”.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014 +), Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne na lata 2014-2020 tj.: promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Realizacja Projektu od 01.12.2016 r. do 30.11.2018 r.
W ramach projektu uruchomione zostaną konkretne zadania tj.:
- ścieżka wsparcia dla rodzin zastępczych
- ścieżka wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
- wsparcie dla przyszłych i obecnych rodzin zastępczych, stanowiących otoczenie projektu
- powstanie Powiatowego Punktu Pomocy Wzajemnej

Projekt ma za zadanie także poszerzenie dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych, ukierunkowanych na pracę z rodzinami borykającymi się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Jest działaniem prewencyjnym, ograniczającym umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez treningi i doradztwo dla rodzin biologicznych, a także zapewniającym opiekę i wychowanie przede wszystkim w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Projekt zakłada również asystenturę rodzin w ośrodkach pomocy społecznej.

Cel główny projektu jest zgodny z celem tematycznym SZOOP WRPO Woj. Wielkopolskiego działania 7.2.1 na lata 2014-2020, tj. promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Wpisuje się on ponadto w Strategię rozwoju powiatu grodziskiego na lata 2013-2020: cel strategiczny 4: wzmocnienie systemu i usług pomocy społecznej.


Porady specjalistów

2017-01-10

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie można skorzystać z porad:

Terapeuty ds. uzależnień:

1.02.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00
1.03.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00
5.04.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00
10.05.2017 r. w godz.11:00 – 13:00
7.06.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00
5.07.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00
2.08.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00

Terapeuta rodzinny:

26.01.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00
23.02.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00
23.03.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00
20.04.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00
25.05.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00
22.06.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00

Psycholog

18.01.2017 r. w godz. 14:00 – 18:00
1.02.2017 r. w godz. 14:00 – 18:00
15.02.2017 r. w godz. 14:00 – 18:00
1.03.2017 r. w godz. 14:00 – 18:00
15.03.2017 r. w godz. 14:00 – 18:00

Radcy prawnego

13.01.2017 r. w godz. 9:00 – 12:00


„ Spotkanie przy Wigilijnym Stole”

2016-12-22

Boże Narodzenie to czas kiedy wszyscy stają się dla siebie bardziej życzliwi, milsi i zapominają o wszelkich sporach i waśniach. To również czas radosnego świętowania, kolędowania, łamania się opłatkiem i składania sobie życzeń.

Jak co roku pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie zorganizowali w dniu 20 grudnia 2016r. „Spotkanie przy Wigilijnym Stole” dla osób starszych i samotnych gminy Wielichowo. Swoją obecnością i miłymi świątecznymi życzeniami zaszczycili nas specjalni goście – Burmistrz Wielichowa Pani Honorata Kozłowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Genowefa Feldgebel, Dyrektor Centrum Kultury w Wielichowie Pan Jan Grześ oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie pani Maria Popa.

Po części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną przygotowaną przez młodzież ze Szkoły Podstawowej w Wielichowie w formie Jasełek pt. „ Trzej Mędrcy i chłopiec” pod kierunkiem Pani Małgorzaty Rombel. Jasełka przybliżyły tematykę i klimat Świąt Bożego Narodzenia.

Uczestnicy spotkania mile spędzili czas przy wigilijnym stole, na którym nie zabrakło tradycyjnych potraw przygotowanych przez Restaurację FANTAZJA oraz Cukiernię Danuty Grygiel. Na koniec zaproszonych gości obdarowano słodkim upominkiem.

Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej atmosferze przy dźwiękach kolęd.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


  INFORMACJA

  2016-12-16

  W dniu 23.12.2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny. Wszelkie sprawy pilne wymagającej nagłej interwencji można zgłaszać pracownikowi socjalnemu pełniącemu dyżur pod nr tel. 609519509.


  WIGILIA

  2016-12-13

  Burmistrz Wielichowa oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie serdecznie zapraszają osoby samotne, starsze z gminy Wielichowo na spotkanie przedświąteczne przy "Wigilijnym Stole", które odbędzie się dnia 20 grudnia 2016r. o godz. 11:00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie, ul. Pocztowa 16.  Osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie swojego udziału do dnia 16 grudnia 2016r. pod nr tel. 61 44 21 183 lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16A.

  Dołączone pliki:


  PLAN NA LEPSZE JURO

  2016-12-05

  W środę 30 listopada, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp., Pani Agnieszka Brambor-Nolka, przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Grodziskiego Pani Ewy Smoczyńskiej, podpisała umowę na dofinansowanie projektu realizowanego w partnerstwie - PLAN NA LEPSZE JUTRO.

  PLAN NA LEPSZE JUTRO jest projektem partnerskim realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. oraz wszystkimi Ośrodkami Pomocy Społecznej działającymi w powiecie grodziskim, tj. OPS w Granowie, OPS w Grodzisku Wlkp., OPS w Kamieńcu, OPS w Rakoniewicach, OPS w Wielichowie. Partnerem spoza sektora finansów publicznych jest Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej ŹRÓDEŁKO. Wsparciem objętych zostanie: grupa pieczy zastępczej i młodzież wchodząca w proces usamodzielnienia (91os), grupa rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi (77os) oraz kandydaci na rodziny zastępcze stanowiące otoczenie projektu.

  czytaj całośćczytaj całość...


  MIKOŁAJKI

  2016-12-05

  W dniu 3.12.2016 r. w Sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się „Spotkanie z Mikołajem” zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przy wsparciu finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  Na spotkanie przybyło 73 dzieci. W imprezie uczestniczyła Burmistrz Wielichowa p. Honorata Kozłowska, która obdarowała dzieci mikołajkowymi gadżetami oraz słodkimi upominkami. Oprawę muzyczną zapewnił dj Maras - Marcin Domagała, który przygotował również wiele zabaw i konkursów. Dodatkową atrakcją był kącik malowania buziek z którego dzieci bardzo chętnie korzystały. Do współpracy włączyły się również wolontariuszki : Alicja Rupa, Anna Zajdowicz i Łucja Michalska. Ostatnią, najmilszą częścią spotkania okazała się wizyta Świętego Mikołaja, na którą dzieci bardzo czekały. Podczas wizyty Św. Mikołaj wręczył każdemu dziecku słodki prezent zapewniając przy tym mnóstwo uśmiechu. Zadowolone dzieci wróciły do swoich domów.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   Bezpłatne porady specjalistów

   2016-12-05

   Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w grudniu 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


   Psycholog

   14.12.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00

   Terapeuta rodzinny

   15.12 .2016 r. w godz. 16:00 – 19:00

   Terapeuta ds. uzależnień

   7.12.2016 r. w godz. 11:00 – 13:00

   Radca prawny

   9.12 .2016 r. w godz. 9.00 – 12.00


   APEL DO MIESZKAŃCÓW

   2016-11-15

   Zbliżająca się zima to najtrudniejsza pora roku dla osób żyjących w niedostatku. Zapewnienie osobom potrzebującym ciepłego ubrania, ciepłego posiłku, schronienia jest rzeczą najważniejszą w okresie niskich temperatur. Okres ten jest szczególnie dotkliwy dla osób bezdomnych i ubogich. Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy Wielichowo o sygnalizowanie niepokojących sytuacji w najbliższym otoczeniu.
   Zwracamy uwagę na potrzebę obserwowania potencjalnych miejsc przebywania osób samotnych i bezdomnych m.in. opuszczonych lokali, baraków, klatek schodowych, i parków. Bardzo ważna jest także sytuacja osób starszych i niepełnosprawnych.
   Nie zawsze mogą oni liczyć na pomoc najbliższej rodziny. Zbliżająca się zima może zagrażać ich życiu, przede wszystkim z powodu braku środków finansowych na zapewnienie ogrzewania mieszkania w czasie zimy. W przypadku dostrzeżenia w/w sytuacji w najbliższym otoczeniu należy kontaktować się z :

   Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielichowie
   ul. Pocztowa 16A
   tel. 61 44 21 183, 61 44 21 283
   Tel. kom. 609 519 509

   Komendą Powiatową Policji w Grodzisku Wlkp.
   ul. 27 Stycznia 16
   tel. 61 44 44 200
   tel. alarmowy – 997

   Pogotowie Ratunkowe - tel. alarmowy - 999

   Jednolity ogólnoeuropejski nr alarmowy - 112


   „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020

   2016-11-10

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2016).

   Pomoc żywnościowa przekazywana będzie od 24.11.2016 r., w postaci paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie) .
   W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie w celu złożenia wniosku o przyznanie w/w pomocy.

   Dane do kontaktu:
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A, tel. 61 44 21 183, 61 44 21 283 lub tel. kom.609519509

   Film w formie instrukcji, co należy zrobić, aby móc otrzymać pomoc żywnościową w ramach Programu, został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
   strona www.mpips.gov.pl


   PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

   2016-10-31

   Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

   Dołączone pliki:


   Dzień Seniora

   2016-10-27

   W dniu 20 października 2016r. w Sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora. Spotkanie zorganizowane zostało wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie i Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Wielichowie oraz Centrum Kultury.

   W spotkaniu udział wzięło około 70 osób: zaproszeni seniorzy z Wielichowa oraz członkowie Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów Koło w Wielichowie, a także przedstawiciele sołectw z gminy Wielichowo. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych, kościelnych oraz Centrum Kultury.

   Gości powitali kierownik OPS Maria Popa, przewodnicząca ZERiI Aniela Sobecka, burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska, przewodnicząca Rady Miejskiej Genowefa Feldfebel, ksiądz kanonik Wieńczysław Nowak , ksiądz proboszcz Roman Nowak oraz dyrektor Centrum Kultury w Wielichowie Jan Grześ życząc zdrowia, szczęścia i pogody ducha.

   Spotkanie uświetnił występ dzieci z Przedszkola „Świat Bajek” w Wielichowie a następnie Pan Paweł Michalski z Centrum Kultury w Wielichowie przedstawił prezentację multimedialną na temat „Dolina rzeki Obry”.

   W trakcie biesiadowania uczestnicy spotkania degustowali potrawy przygotowane przez Restaurację „Fantazja” oraz słodkie wypieki z wielichowskiej cukierni Pani Danuty Grygiel.

   Spotkanie było dobrą okazją do wspólnych wspomnień, śpiewu, przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.
   Organizatorzy dziękują za pomoc wszystkim, którzy wsparli zorganizowanie tej uroczystości .

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


    Bezpłatne porady specjalistów

    2016-10-25

    Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w listopadzie 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


    Psycholog

    2.11.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00
    16.11.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00
    30.11.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00

    Terapeuta ds. uzależnień

    2.11.2016 r. w godz. 11:00 – 13:00


    Radca prawny

    4.11.2016 r. w godz. 9.00 – 12.00


    Terapeuta rodzinny

    24.11.2016 r. w godz. 16:00 – 19:00


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

    2016-10-19

    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A na stanowisko urzędnicze - księgowa, 1/2 etatu pracy, praca od 01.12.2016 r.

    Dołączone pliki:


    Bezpłatne porady specjalistów

    2016-09-29

    Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w październiku 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


    Psycholog

    5.10.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00
    19.10.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00

    Terapeuta rodzinny

    20.10 .2016 r. w godz. 16:00 – 19:00

    Terapeuta ds. uzależnień

    5.10.2016 r. w godz. 11:00 – 13:00

    Radca prawny

    7.10 .2016 r. w godz. 9.00 – 12.00
    Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

    przejdź do góry...

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie. ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo tel./fax (61)442-11-83, tel.(61)442-12-83, (61)443-35-74

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji