Aktualności


PLAN NA LEPSZE JURO

2016-12-05

W środę 30 listopada, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp., Pani Agnieszka Brambor-Nolka, przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Grodziskiego Pani Ewy Smoczyńskiej, podpisała umowę na dofinansowanie projektu realizowanego w partnerstwie - PLAN NA LEPSZE JUTRO.

PLAN NA LEPSZE JUTRO jest projektem partnerskim realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. oraz wszystkimi Ośrodkami Pomocy Społecznej działającymi w powiecie grodziskim, tj. OPS w Granowie, OPS w Grodzisku Wlkp., OPS w Kamieńcu, OPS w Rakoniewicach, OPS w Wielichowie. Partnerem spoza sektora finansów publicznych jest Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej ŹRÓDEŁKO. Wsparciem objętych zostanie: grupa pieczy zastępczej i młodzież wchodząca w proces usamodzielnienia (91os), grupa rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi (77os) oraz kandydaci na rodziny zastępcze stanowiące otoczenie projektu.

czytaj całośćczytaj całość...


MIKOŁAJKI

2016-12-05

W dniu 3.12.2016 r. w Sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się „Spotkanie z Mikołajem” zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przy wsparciu finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na spotkanie przybyło 73 dzieci. W imprezie uczestniczyła Burmistrz Wielichowa p. Honorata Kozłowska, która obdarowała dzieci mikołajkowymi gadżetami oraz słodkimi upominkami. Oprawę muzyczną zapewnił dj Maras - Marcin Domagała, który przygotował również wiele zabaw i konkursów. Dodatkową atrakcją był kącik malowania buziek z którego dzieci bardzo chętnie korzystały. Do współpracy włączyły się również wolontariuszki : Alicja Rupa, Anna Zajdowicz i Łucja Michalska. Ostatnią, najmilszą częścią spotkania okazała się wizyta Świętego Mikołaja, na którą dzieci bardzo czekały. Podczas wizyty Św. Mikołaj wręczył każdemu dziecku słodki prezent zapewniając przy tym mnóstwo uśmiechu. Zadowolone dzieci wróciły do swoich domów.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Bezpłatne porady specjalistów

  2016-12-05

  Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w grudniu 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


  Psycholog

  14.12.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00

  Terapeuta rodzinny

  15.12 .2016 r. w godz. 16:00 – 19:00

  Terapeuta ds. uzależnień

  7.12.2016 r. w godz. 11:00 – 13:00

  Radca prawny

  9.12 .2016 r. w godz. 9.00 – 12.00


  APEL DO MIESZKAŃCÓW

  2016-11-15

  Zbliżająca się zima to najtrudniejsza pora roku dla osób żyjących w niedostatku. Zapewnienie osobom potrzebującym ciepłego ubrania, ciepłego posiłku, schronienia jest rzeczą najważniejszą w okresie niskich temperatur. Okres ten jest szczególnie dotkliwy dla osób bezdomnych i ubogich. Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy Wielichowo o sygnalizowanie niepokojących sytuacji w najbliższym otoczeniu.
  Zwracamy uwagę na potrzebę obserwowania potencjalnych miejsc przebywania osób samotnych i bezdomnych m.in. opuszczonych lokali, baraków, klatek schodowych, i parków. Bardzo ważna jest także sytuacja osób starszych i niepełnosprawnych.
  Nie zawsze mogą oni liczyć na pomoc najbliższej rodziny. Zbliżająca się zima może zagrażać ich życiu, przede wszystkim z powodu braku środków finansowych na zapewnienie ogrzewania mieszkania w czasie zimy. W przypadku dostrzeżenia w/w sytuacji w najbliższym otoczeniu należy kontaktować się z :

  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielichowie
  ul. Pocztowa 16A
  tel. 61 44 21 183, 61 44 21 283
  Tel. kom. 609 519 509

  Komendą Powiatową Policji w Grodzisku Wlkp.
  ul. 27 Stycznia 16
  tel. 61 44 44 200
  tel. alarmowy – 997

  Pogotowie Ratunkowe - tel. alarmowy - 999

  Jednolity ogólnoeuropejski nr alarmowy - 112


  „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020

  2016-11-10

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2016).

  Pomoc żywnościowa przekazywana będzie od 24.11.2016 r., w postaci paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie) .
  W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie w celu złożenia wniosku o przyznanie w/w pomocy.

  Dane do kontaktu:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A, tel. 61 44 21 183, 61 44 21 283 lub tel. kom.609519509

  Film w formie instrukcji, co należy zrobić, aby móc otrzymać pomoc żywnościową w ramach Programu, został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  strona www.mpips.gov.pl


  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

  2016-10-31

  Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

  Dołączone pliki:


  Dzień Seniora

  2016-10-27

  W dniu 20 października 2016r. w Sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora. Spotkanie zorganizowane zostało wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie i Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Wielichowie oraz Centrum Kultury.

  W spotkaniu udział wzięło około 70 osób: zaproszeni seniorzy z Wielichowa oraz członkowie Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów Koło w Wielichowie, a także przedstawiciele sołectw z gminy Wielichowo. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych, kościelnych oraz Centrum Kultury.

  Gości powitali kierownik OPS Maria Popa, przewodnicząca ZERiI Aniela Sobecka, burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska, przewodnicząca Rady Miejskiej Genowefa Feldfebel, ksiądz kanonik Wieńczysław Nowak , ksiądz proboszcz Roman Nowak oraz dyrektor Centrum Kultury w Wielichowie Jan Grześ życząc zdrowia, szczęścia i pogody ducha.

  Spotkanie uświetnił występ dzieci z Przedszkola „Świat Bajek” w Wielichowie a następnie Pan Paweł Michalski z Centrum Kultury w Wielichowie przedstawił prezentację multimedialną na temat „Dolina rzeki Obry”.

  W trakcie biesiadowania uczestnicy spotkania degustowali potrawy przygotowane przez Restaurację „Fantazja” oraz słodkie wypieki z wielichowskiej cukierni Pani Danuty Grygiel.

  Spotkanie było dobrą okazją do wspólnych wspomnień, śpiewu, przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.
  Organizatorzy dziękują za pomoc wszystkim, którzy wsparli zorganizowanie tej uroczystości .

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


   Bezpłatne porady specjalistów

   2016-10-25

   Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w listopadzie 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


   Psycholog

   2.11.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00
   16.11.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00
   30.11.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00

   Terapeuta ds. uzależnień

   2.11.2016 r. w godz. 11:00 – 13:00


   Radca prawny

   4.11.2016 r. w godz. 9.00 – 12.00


   Terapeuta rodzinny

   24.11.2016 r. w godz. 16:00 – 19:00


   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

   2016-10-19

   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A na stanowisko urzędnicze - księgowa, 1/2 etatu pracy, praca od 01.12.2016 r.

   Dołączone pliki:


   Bezpłatne porady specjalistów

   2016-09-29

   Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w październiku 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


   Psycholog

   5.10.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00
   19.10.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00

   Terapeuta rodzinny

   20.10 .2016 r. w godz. 16:00 – 19:00

   Terapeuta ds. uzależnień

   5.10.2016 r. w godz. 11:00 – 13:00

   Radca prawny

   7.10 .2016 r. w godz. 9.00 – 12.00


   WARSZTATY

   2016-09-28

   Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programowi Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2015.

   Dołączone pliki:


   Program Operacyjny „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020

   2016-09-20

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2016).

   Pomoc żywnościowa przekazywana będzie w postaci paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie).

   W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria, zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie do 30 września 2016 r. w celu złożenia wniosku o przyznanie w/w pomocy.

   Dane do kontaktu:
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A, tel. 61 44 21 183, 61 44 21 283 lub tel. kom.609519509


   NOWE JUTRO

   2016-09-18

   www.efs.gov.pl

   NOWE JUTRO - program wsparcia rodzin w województwie wielkopolskim.

   czytaj całośćczytaj całość...

   Dołączone pliki:


   HUFIEC PRACY

   2016-09-14

   Projekt "Akcja aktywizacja - EFS"


   Wychodzimy z inicjatywą objęcia wsparciem osób w wieku 16 - 17 lat i poprawą ich sytuacji na rynku pracy poprzez udział w projekcie „Akcja aktywizacja – EFS”. - szczegóły w załączniku

   Dołączone pliki:


   Bezpłatne porady specjalistów

   2016-08-27

   Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego we wrześniu 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


   Psycholog

   21.09.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00

   Terapeuta rodzinny

   22.09.2016 r. w godz. 16:00 – 19:00

   Terapeuta ds. uzależnień

   7.09.2016 r. w godz. 11:00 – 13:00

   Radca prawny

   9.09.2016 r. w godz. 9.00 – 12.00


   Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń na okres zasiłkowy 2016/2017

   2016-08-18

   Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017
   będą przyjmowane od dnia 1 września 2016r.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2016r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2016r. do 30 listopada 2016r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 grudnia 2016r. Art. 26 Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28
   listopada 2003r. ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 114 z zm.)

   czytaj całośćczytaj całość...
   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie. ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo tel./fax (61)442-11-83, tel.(61)442-12-83, (61)443-35-74

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji