Aktualności


Bezpłatne porady specjalistów

2016-05-25

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w czerwcu 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Psycholog

1.06.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00
22.06.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00

Terapeuta ds. uzależnień

1.06.2016 r. w godz. 11:00 – 13:00

Radca prawny

10.06.2016 r. w godz. 9.00 – 12.00

Terapeuta rodzinny

23.06.2016 r. w godz. 16:00 – 19:00


Realizacja Programu Rodzina 500 plus w gminie Wielichowo

2016-05-12

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w ramach w/w programu przyjęto 579 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 35 wniosków oczekuje jeszcze na ustalenie uprawnień i wydanie decyzji. Świadczenie wypłacono już 544 rodzinom na łączną kwotę 433 700,00 zł.

Ponadto informujemy, że 6 maja br. gościliśmy 3 pracowników z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu promujących działania w ramach Programu Rodzina 500 plus.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlana

  INFORMACJA

  2016-04-19

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że
  od dnia 21 kwietnia 2016r. w godzinach od 7.30 do 14.30
  wydawana będzie II tura żywności dla osób zakwalifikowanych
  do w/w pomocy w ramach Programu Operacyjnego
  Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
  współfinansowanego
  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


  INFORMACJA

  2016-04-12

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje osób, które bezpłatnie przekażą sprzęt AGD (lodówka, pralka), w celu dalszego użytkowania przez podopiecznych tut. Ośrodka Pomocy Społecznej. Nr tel. do kontaktu 61 44 21 183 lub 61 44 21 283.


  Informacja

  2016-04-01

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że wnioski dot. świadczenia wychowawczego będą wydawane i przyjmowane dodatkowo w sobotę 9 i 23 kwietnia 2016 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - ul. Pocztowa 16 A, w godz. 9:00-14:00.


  Bezpłatne porady specjalistów

  2016-03-29

  Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w kwietniu 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


  Psycholog

  6.04.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00
  20.04.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00


  Terapeuta ds. uzależnień

  6.04.2016 r. w godz. 11:00 – 13:00


  Radca prawny

  15.04.2016 r. w godz. 9.00 – 12.00


  Terapeuta rodzinny

  21.04.2016 r. w godz. 16:00 – 19:00


  Wnioski – „Rodzina 500 plus”

  2016-03-23

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że od 1 kwietnia 2016 r. przyjmujemy wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus”. Wnioski są już dostępne w siedzibie tut. OPS w godz. 7:00 – 15:00, a także na stronie internetowej www.wielichowo.opsinfo.pl, w zakładce DRUKI. Ponadto wnioski można również pobrać ze strony Urzędu Miejskiego www.wielichowo.pl.

  W sprawach świadczeń można kontaktować się również telefonicznie pod numerem telefonu 61 44 21 183 lub 61 44 21 283.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Program Rodzina 500 +

   2016-03-03

   logo


   Wniosek i oświadczenia w załącznikach.

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o naborze

   2016-03-01

   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń wychowawczych 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy, praca od 01.04.2016 r.

   Dołączone pliki:


   Bezpłatne porady specjalistów

   2016-02-29

   Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w marcu 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


   Psycholog

   9.03.2016 r. w godz. 14:00 – 17:00
   23.03.2016 r. w godz. 14:00 – 17:00


   Terapeuta ds. uzależnień

   2.03.2016 r. w godz. 11:00 – 13:00


   Radca prawny

   18.03.2016 r. w godz. 9.00 – 12.00


   Terapeuta rodzinny

   17.03.2016 r. w godz. 16:00 – 19:00


   „Rodzina 500 plus”

   2016-02-25

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że od 1 kwietnia 2016 r. przyjmujemy wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus”.

   Wnioski będą dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w wersji papierowej od 20 marca 2016 r.

   Dołączone pliki:


   Warsztaty kulinarne

   2016-02-22

   Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programowi Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2015.

   Dołączone pliki:


   Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

   2016-02-22

   Od dnia 23.02.2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


   PROGRAM POMOCY DZIECIOM – stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

   2016-02-10

   Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi
   w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać o roczne stypendium Stowarzyszenia
   SPES.

   Nabór wniosków trwa do 20 marca br.

   czytaj całośćczytaj całość...

   Dołączone pliki:


   Komunikat!

   2016-02-06

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

   czytaj całośćczytaj całość...


   Bezpłatne porady specjalistów

   2016-02-02

   Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w miesiącu lutym 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

   Psycholog

   10.02.2016 r. w godz. 14:00 – 17:00
   24.02.2016 r. w godz. 14:00 – 17:00

   Terapeuta ds. uzależnień

   3.02.2016 r. w godz. 11:00 – 13:00

   Radca prawny

   19.02.2016 r. w godz. 9.00 – 12.00

   Terapeuta rodzinny

   18.02.2016 r. w godz. 16:00 – 19:00


   500 plus - uwaga na próby wyłudzenia

   2016-01-25

   W związku z powstającymi stronami internetowymi, na których można pobrać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego informujemy, że są to próby wprowadzenia w błąd obywateli w żaden sposób niezwiązane z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie darmowy. Będzie można go składać od momentu startu programu. Wniosek będzie opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i będzie udostępniony na stronie internetowej ministerstwa oraz naszej stronie internetowej.

   czytaj całośćczytaj całość...


   NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE: ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

   2016-01-13

   Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 sierpnia 2015 r. i weszła w życie 1 stycznia 2016 r.
   Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

   czytaj całośćczytaj całość...


   INFORMACJA

   2016-01-13

   Informujemy, że od 4 stycznia 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z przyjmowaniem wniosków, wyliczaniem dodatków mieszkaniowych i ryczałtów oraz dodatków energetycznych.


   Bezpłatne porady specjalistów

   2016-01-13

   Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w miesiącu styczniu 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


   Psycholog

   14.01.2016 r. w godz. 15:00 – 17:00
   27.01.2016 r. w godz. 15:00 – 17:00


   Terapeuta ds. uzależnień

   w miesiącu styczniu 2016 r. nie przyjmuje


   Radca prawny

   15.01.2016 r. w godz. 10.00 – 13.00


   Terapeuta rodzinny

   21.01.2016 r. w godz. 16:00 – 19:00


   „Spotkanie przy stole wigilijnym”

   2015-12-29

   Boże Narodzenie to szczególny okres uczuć i wiary. Rozświetlona choinka, obrus biały, dźwięk kolęd i zapach potraw wigilijnych kojarzą się z rodzinnym świętem, ale są też samotni, którzy nie zasiądą tego dnia do rodzinnego wigilijnego stołu. Dla tych osób pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie dnia 22 grudnia 2015r. zorganizowali „Spotkanie przy stole wigilijnym” by wspólnie z nimi połamać się opłatkiem – symbolem pojednania. Do życzeń dołączyła się Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowa p. Honorata Kozłowska, Przewodnicząca Rady Miasta p. Genowefa Feldfebel oraz Dyrektor Centrum Kultury- p. Jan Grześ. Spotkanie wigilijne rozpoczęło się modlitwą poprowadzoną przez księży Marka Smólskiego i Jana Świerniaka oraz wspólnym odśpiewaniem kolędy „Wśród nocnej ciszy”. W świąteczną atmosferę wprowadziły nas Jasełka Bożonarodzeniowe przygotowane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wielichowie pod kierunkiem p. Małgorzaty Rombel. Na stole pojawiły się tradycyjne potrawy wigilijne przygotowane przez Restaurację FANTAZJA z Wielichowa. Na koniec goście zostali obdarowani słodkim upominkiem. Spotkanie upłynęło w miłej przyjaznej atmosferze przy blasku świec i dźwiękach kolęd.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana    Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

    przejdź do góry...

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie. ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo tel./fax (61)442-11-83, tel.(61)442-12-83, (61)443-35-74

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji