Aktualności


Dzień Seniora

2016-10-27

W dniu 20 października 2016r. w Sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora. Spotkanie zorganizowane zostało wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie i Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Wielichowie oraz Centrum Kultury.

W spotkaniu udział wzięło około 70 osób: zaproszeni seniorzy z Wielichowa oraz członkowie Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów Koło w Wielichowie, a także przedstawiciele sołectw z gminy Wielichowo. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych, kościelnych oraz Centrum Kultury.

Gości powitali kierownik OPS Maria Popa, przewodnicząca ZERiI Aniela Sobecka, burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska, przewodnicząca Rady Miejskiej Genowefa Feldfebel, ksiądz kanonik Wieńczysław Nowak , ksiądz proboszcz Roman Nowak oraz dyrektor Centrum Kultury w Wielichowie Jan Grześ życząc zdrowia, szczęścia i pogody ducha.

Spotkanie uświetnił występ dzieci z Przedszkola „Świat Bajek” w Wielichowie a następnie Pan Paweł Michalski z Centrum Kultury w Wielichowie przedstawił prezentację multimedialną na temat „Dolina rzeki Obry”.

W trakcie biesiadowania uczestnicy spotkania degustowali potrawy przygotowane przez Restaurację „Fantazja” oraz słodkie wypieki z wielichowskiej cukierni Pani Danuty Grygiel.

Spotkanie było dobrą okazją do wspólnych wspomnień, śpiewu, przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.
Organizatorzy dziękują za pomoc wszystkim, którzy wsparli zorganizowanie tej uroczystości .

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


  Bezpłatne porady specjalistów

  2016-10-25

  Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w listopadzie 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


  Psycholog

  2.11.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00
  16.11.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00
  30.11.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00

  Terapeuta ds. uzależnień

  2.11.2016 r. w godz. 11:00 – 13:00


  Radca prawny

  4.11.2016 r. w godz. 9.00 – 12.00


  Terapeuta rodzinny

  24.11.2016 r. w godz. 16:00 – 19:00


  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

  2016-10-19

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A na stanowisko urzędnicze - księgowa, 1/2 etatu pracy, praca od 01.12.2016 r.

  Dołączone pliki:


  Bezpłatne porady specjalistów

  2016-09-29

  Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w październiku 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


  Psycholog

  5.10.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00
  19.10.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00

  Terapeuta rodzinny

  20.10 .2016 r. w godz. 16:00 – 19:00

  Terapeuta ds. uzależnień

  5.10.2016 r. w godz. 11:00 – 13:00

  Radca prawny

  7.10 .2016 r. w godz. 9.00 – 12.00


  WARSZTATY

  2016-09-28

  Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programowi Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2015.

  Dołączone pliki:


  Program Operacyjny „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020

  2016-09-20

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2016).

  Pomoc żywnościowa przekazywana będzie w postaci paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie).

  W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria, zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie do 30 września 2016 r. w celu złożenia wniosku o przyznanie w/w pomocy.

  Dane do kontaktu:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A, tel. 61 44 21 183, 61 44 21 283 lub tel. kom.609519509


  NOWE JUTRO

  2016-09-18

  www.efs.gov.pl

  NOWE JUTRO - program wsparcia rodzin w województwie wielkopolskim.

  czytaj całośćczytaj całość...

  Dołączone pliki:


  HUFIEC PRACY

  2016-09-14

  Projekt "Akcja aktywizacja - EFS"


  Wychodzimy z inicjatywą objęcia wsparciem osób w wieku 16 - 17 lat i poprawą ich sytuacji na rynku pracy poprzez udział w projekcie „Akcja aktywizacja – EFS”. - szczegóły w załączniku

  Dołączone pliki:


  Bezpłatne porady specjalistów

  2016-08-27

  Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego we wrześniu 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


  Psycholog

  21.09.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00

  Terapeuta rodzinny

  22.09.2016 r. w godz. 16:00 – 19:00

  Terapeuta ds. uzależnień

  7.09.2016 r. w godz. 11:00 – 13:00

  Radca prawny

  9.09.2016 r. w godz. 9.00 – 12.00


  Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń na okres zasiłkowy 2016/2017

  2016-08-18

  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017
  będą przyjmowane od dnia 1 września 2016r.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2016r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2016r. do 30 listopada 2016r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 grudnia 2016r. Art. 26 Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28
  listopada 2003r. ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 114 z zm.)

  czytaj całośćczytaj całość...


  Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017

  2016-07-07

  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2016r.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2016r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2016r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2016r. do 31 października 2016r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2016r. Art. 20 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. ( tekst jednolity: Dz. U z 2015 poz. 859 z zm.)


  Wniosek 500+ do 1 lipca, świadczenie od kwietnia

  2016-06-29

  logo

  „Jeśli są jeszcze rodziny, które nie złożyły wniosku o świadczenie wychowawcze, to zachęcam, aby zrobiły to do 1 lipca. Dzięki temu otrzymają wsparcie także za poprzednie 3 miesiące” – mówi Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

  Jeśli złożymy wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016, gmina będzie miała do trzech miesięcy na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenie wychowawczego.

  Jeśli nasz wniosek złożymy do 1 lipca, ale będą w nim błędy to gmina wezwie nas do poprawienia wniosku. Będziemy mieli na to do 14 dni. Jeśli we wniosku będzie brakować np. dodatkowych dokumentów wówczas gmina poprosi nas o uzupełnienie go w terminie od 14 do 30 dni (dokładny termin wyznacza gmina). Np. jeżeli złożymy wniosek 1 lipca 2016 r. i będzie on zawierał błędy wówczas gmina wezwie nas do ich poprawienia. Jeżeli zrobimy to w terminie wyznaczonym przez gminę wówczas otrzymamy świadczenie wychowawcze od 1 kwietnia 2016 r.

  W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że jeśli złożymy wniosek do 10. dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc nastąpią do końca tego miesiąca. Czyli, jeżeli złożymy wniosek 8 sierpnia, to decyzja i pieniądze trafią do nas do końca sierpnia.

  Wniosek złożony po 10. dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i pieniądze trafią do rodziców do końca kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony. Czyli, jeżeli złożymy wniosek 17 sierpnia, to świadczenie otrzymamy do końca września, ale również za sierpień.

  Wniosek o „rodzina 500 plus” trzeba będzie składać co roku. Jest to konieczne ze względu na ew. zmianę sytuacji materialnej rodziny, a także np. ukończenie przez dzieci 18 lat. Tegoroczne decyzje obowiązują do 30 września 2017 r. W kolejnych latach prawo do świadczenia będzie ustalane na 1 rok – od 1 października do 30 września. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku.


  UWAGA KONKURS!!!!

  2016-06-28

  ZDOBĄDŹ UNIJNE FUNDUSZE NA POMOC DLA OSÓB I/LUB RODZIN ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, A TAKŻE OSÓB W ICH OTOCZENIU, ŚRODOWISK LUB LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM!

  Dołączone pliki:


  Bezpłatne porady specjalistów

  2016-06-27

  Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w lipcu 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


  Psycholog

  6.07.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00
  20.07.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00


  Terapeuta ds. uzależnień

  6.07.2016 r. w godz. 11:00 – 13:00

  Radca prawny

  15.07.2016 r. w godz. 9.00 – 12.00


  Informacja dot. dożywiania dzieci w szkole w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

  2016-06-17

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że do dnia 30 sierpnia 2016 roku można składać wnioski z prośbą o pomoc w zakupie posiłków dla dzieci w szkole w roku szkolnym 2016/2017 w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

  Pomoc w formie posiłku w szkole może być przyznana nieodpłatnie uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego tj. kwoty 514 zł na osobę w rodzinie oraz przy jednoczesnym wystąpieniu jednej z dysfunkcji wymienionej w art. 7 pkt. 2-15. Podstawa prawna: art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).


  Program Operacyjny „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020

  2016-06-16

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2016).

  Pomoc żywnościowa przekazywana będzie w postaci paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie) .

  W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie w celu złożenia wniosku o przyznanie w/w pomocy.

  Dane do kontaktu:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A, tel. 61 44 21 183, 61 44 21 283 lub tel. kom.609519509


  INFORMACJA

  2016-06-10

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje o uruchomieniu nowych numerów kontaktowych do poszczególnych sekcji:

  605 596 901 - Sekcja świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych (Rodzina 500 +)

  605 262 309 - Wsparcie rodziny – asystent rodziny


  Pozostałe numery kontaktowe pozostają bez zmian.
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie. ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo tel./fax (61)442-11-83, tel.(61)442-12-83, (61)443-35-74

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji