Aktualności


Program Operacyjny „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020

2016-09-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2016).

Pomoc żywnościowa przekazywana będzie w postaci paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie).

W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria, zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie do 30 września 2016 r. w celu złożenia wniosku o przyznanie w/w pomocy.

Dane do kontaktu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A, tel. 61 44 21 183, 61 44 21 283 lub tel. kom.609519509


NOWE JUTRO

2016-09-18

www.efs.gov.pl

NOWE JUTRO - program wsparcia rodzin w województwie wielkopolskim.

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:


HUFIEC PRACY

2016-09-14

Projekt "Akcja aktywizacja - EFS"


Wychodzimy z inicjatywą objęcia wsparciem osób w wieku 16 - 17 lat i poprawą ich sytuacji na rynku pracy poprzez udział w projekcie „Akcja aktywizacja – EFS”. - szczegóły w załączniku

Dołączone pliki:


Bezpłatne porady specjalistów

2016-08-27

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego we wrześniu 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Psycholog

21.09.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00

Terapeuta rodzinny

22.09.2016 r. w godz. 16:00 – 19:00

Terapeuta ds. uzależnień

7.09.2016 r. w godz. 11:00 – 13:00

Radca prawny

9.09.2016 r. w godz. 9.00 – 12.00


Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń na okres zasiłkowy 2016/2017

2016-08-18

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017
będą przyjmowane od dnia 1 września 2016r.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2016r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2016r. do 30 listopada 2016r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 grudnia 2016r. Art. 26 Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28
listopada 2003r. ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 114 z zm.)

czytaj całośćczytaj całość...


Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017

2016-07-07

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2016r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2016r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2016r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2016r. do 31 października 2016r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2016r. Art. 20 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. ( tekst jednolity: Dz. U z 2015 poz. 859 z zm.)


Wniosek 500+ do 1 lipca, świadczenie od kwietnia

2016-06-29

logo

„Jeśli są jeszcze rodziny, które nie złożyły wniosku o świadczenie wychowawcze, to zachęcam, aby zrobiły to do 1 lipca. Dzięki temu otrzymają wsparcie także za poprzednie 3 miesiące” – mówi Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jeśli złożymy wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016, gmina będzie miała do trzech miesięcy na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenie wychowawczego.

Jeśli nasz wniosek złożymy do 1 lipca, ale będą w nim błędy to gmina wezwie nas do poprawienia wniosku. Będziemy mieli na to do 14 dni. Jeśli we wniosku będzie brakować np. dodatkowych dokumentów wówczas gmina poprosi nas o uzupełnienie go w terminie od 14 do 30 dni (dokładny termin wyznacza gmina). Np. jeżeli złożymy wniosek 1 lipca 2016 r. i będzie on zawierał błędy wówczas gmina wezwie nas do ich poprawienia. Jeżeli zrobimy to w terminie wyznaczonym przez gminę wówczas otrzymamy świadczenie wychowawcze od 1 kwietnia 2016 r.

W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że jeśli złożymy wniosek do 10. dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc nastąpią do końca tego miesiąca. Czyli, jeżeli złożymy wniosek 8 sierpnia, to decyzja i pieniądze trafią do nas do końca sierpnia.

Wniosek złożony po 10. dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i pieniądze trafią do rodziców do końca kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony. Czyli, jeżeli złożymy wniosek 17 sierpnia, to świadczenie otrzymamy do końca września, ale również za sierpień.

Wniosek o „rodzina 500 plus” trzeba będzie składać co roku. Jest to konieczne ze względu na ew. zmianę sytuacji materialnej rodziny, a także np. ukończenie przez dzieci 18 lat. Tegoroczne decyzje obowiązują do 30 września 2017 r. W kolejnych latach prawo do świadczenia będzie ustalane na 1 rok – od 1 października do 30 września. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku.


UWAGA KONKURS!!!!

2016-06-28

ZDOBĄDŹ UNIJNE FUNDUSZE NA POMOC DLA OSÓB I/LUB RODZIN ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, A TAKŻE OSÓB W ICH OTOCZENIU, ŚRODOWISK LUB LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM!

Dołączone pliki:


Bezpłatne porady specjalistów

2016-06-27

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w lipcu 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Psycholog

6.07.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00
20.07.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00


Terapeuta ds. uzależnień

6.07.2016 r. w godz. 11:00 – 13:00

Radca prawny

15.07.2016 r. w godz. 9.00 – 12.00


Informacja dot. dożywiania dzieci w szkole w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

2016-06-17

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że do dnia 30 sierpnia 2016 roku można składać wnioski z prośbą o pomoc w zakupie posiłków dla dzieci w szkole w roku szkolnym 2016/2017 w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pomoc w formie posiłku w szkole może być przyznana nieodpłatnie uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego tj. kwoty 514 zł na osobę w rodzinie oraz przy jednoczesnym wystąpieniu jednej z dysfunkcji wymienionej w art. 7 pkt. 2-15. Podstawa prawna: art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).


Program Operacyjny „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020

2016-06-16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2016).

Pomoc żywnościowa przekazywana będzie w postaci paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie) .

W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie w celu złożenia wniosku o przyznanie w/w pomocy.

Dane do kontaktu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A, tel. 61 44 21 183, 61 44 21 283 lub tel. kom.609519509


INFORMACJA

2016-06-10

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje o uruchomieniu nowych numerów kontaktowych do poszczególnych sekcji:

605 596 901 - Sekcja świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych (Rodzina 500 +)

605 262 309 - Wsparcie rodziny – asystent rodziny


Pozostałe numery kontaktowe pozostają bez zmian.


Bezpłatne porady specjalistów

2016-05-25

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w czerwcu 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Psycholog

1.06.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00
22.06.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00

Terapeuta ds. uzależnień

1.06.2016 r. w godz. 11:00 – 13:00

Radca prawny

10.06.2016 r. w godz. 9.00 – 12.00

Terapeuta rodzinny

23.06.2016 r. w godz. 16:00 – 19:00


Realizacja Programu Rodzina 500 plus w gminie Wielichowo

2016-05-12

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w ramach w/w programu przyjęto 579 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 35 wniosków oczekuje jeszcze na ustalenie uprawnień i wydanie decyzji. Świadczenie wypłacono już 544 rodzinom na łączną kwotę 433 700,00 zł.

Ponadto informujemy, że 6 maja br. gościliśmy 3 pracowników z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu promujących działania w ramach Programu Rodzina 500 plus.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlana    Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

    przejdź do góry...

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie. ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo tel./fax (61)442-11-83, tel.(61)442-12-83, (61)443-35-74

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji