Aktualności


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

2017-06-21Ogłoszenie nr 536003-N-2017 z dnia 2017-06-21

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-06-21PCPR.2260.2-5/17

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2017-06-13PCPR.2260.2-3/17

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI

2017-06-02Ogłoszenie nr 523582-N-2017 z dnia 2017-06-02

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POD NAZWĄ: Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie „PLAN NA LEPSZE JUTRO”.

Dołączone pliki:


Bezpłatne porady specjalistów

2017-06-01

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w czerwcu 2017 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Psycholog

1.06.2017 r. w godz. 9:00 – 13:00
26.06.2017 r. w godz. 9:00 – 13:00


Terapeuta ds. uzależnień

7.06.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00


Radca prawny

2.06.2017 r. w godz. 9.00 – 12.00


Terapeuta rodzinny

22.06.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

2017-05-25Przetarg nieograniczony - Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe - adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:


Aktualny harmonogram spotkań ze specjalistami

2017-05-25
W ramach realizacji Projektu „PLAN NA LEPSZE JUTRO” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. w partnerstwie ze wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej powiatu grodziskiego i Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej „Źródełko” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie w miesiącu maju 2017r. nastąpiła zmiana terminu spotkań ze specjalistami.

Aktualny harmonogram spotkań:

Terapeuta rodzinny:

30.05.2017r. w godz. 9.00 – 10.30

Psycholog:

30.05.2017r. w godz. 11.00 – 12.30

Dołączone pliki:


Zmiana terminów wizyt psychologa

2017-05-22

Z przyczyn niezależnych ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej informujemy, że zmianie ulegają terminy wizyt psychologa w czerwcu. Zamiast 7.06.2017 r. i 26.06.2017 r. psycholog będzie przyjmował 1.06.2017 r. (tj.czwartek) i 26.06.2017 r. (tj. poniedziałek). w godz. 9:00 – 13:00.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2017-05-18


Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie: "Plan na lepsze jutro".

Ogłoszenie nr 84512-2017 z dnia 2017-05-17

Dołączone pliki:


PRACA DLA WYCHOWACY KOLONII

2017-05-16

KTO MOŻE ZOSTAĆ WYCHOWAWCĄ? - szczegóły w załączeniu

Dołączone pliki:


Bezpłatne porady specjalistów

2017-05-15W ramach realizacji Projektu „PLAN NA LEPSZE JUTRO” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. w partnerstwie ze wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej powiatu grodziskiego i Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej „Źródełko” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie odbędą się spotkania z następującymi specjalistami:

Terapeuta rodzinny:
18.05.2017r. w godz. 7.30 – 9.00
22.05.2017r. w godz. 12.00 – 13.30
2.06.2017r. w godz. 7.30 – 9.00
6.06.2017r. w godz. 12.00 – 13.30
4.07.2017r. w godz. 7.30 – 9.00
6.07.2017r. w godz. 12.00 – 13.30

Psycholog:
18.05.2017r. w godz. 9.30 – 11.00
22.05.2017r. w godz. 14.00 – 15.30
2.06.2017r. w godz. 9.30 – 11.00
6.06.2017r. w godz. 14.00 – 15.30
4.07.2017r. w godz. 9.30 – 11.00
6.07.2017r. w godz. 14.00 – 15.30

Dołączone pliki:


Zmiana terminu wizyty psychologa

2017-05-08

Z przyczyn niezależnych ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej informujemy, że zmianie ulega termin wizyty psychologa. Zamiast 10.05.2017 r. psycholog będzie przyjmował 17.05.2017 r. w godz. 9:00 – 13:00.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

2017-05-05PCPR.2260.2-4/17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej 750 000 Euro prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie: "Plan na lepsze jutro".

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2017-04-21Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie: "Plan na lepsze jutro".

Ogłoszenie nr 69553 - 2017 z dnia 20.04.2017 r.

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

2017-04-13Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie: "Plan na lepsze jutro".

Ogłoszenie nr 65135 z dnia 12.04.2017 r.

Dołączone pliki:


KOMUNIKAT !

2017-04-13

Dotyczy: warsztatów kulinarnych z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2016.

Dołączone pliki:


Bezpłatne porady specjalistów

2017-03-31

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w okresie od kwietnia do lipca 2017 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Psycholog

05.04.2017 r. w godz. 09:00 – 13:00
19.04.2017 r. w godz. 09:00 – 13:00
10.05.2017 r. w godz. 09:00 – 13:00
24.05.2017 r. w godz. 09:00 – 13:00
07.06.2017 r. w godz. 09:00 – 13:00
28.06.2017 r. w godz. 09:00 – 13:00
05.07.2017 r. w godz. 13:00 – 17:00
19.07.2017 r. w godz. 13:00 – 17:00

Terapeuta ds. uzależnień

05.04.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00
10.05.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00
07.06.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00
05.07.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00

Radca prawny

14.04.2017 r. w godz. 09:00 – 12:00
12.05.2017 r. w godz. 09:00 – 12:00
02.06.2017 r. w godz. 09:00 – 12:00
07.07.2017 r. w godz. 09:00 – 12:00

Terapeuta rodzinny

20.04.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00
25.05.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00
22.06.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert, odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania w części.

2017-03-29Numer sprawy: PCPR.2260.2-2/17

Dotyczy postępowania na zadanie pn. "Realizację usług specjalistycznego wsparcia w projekcie „Plan na lepsze jutro”.

Dołączone pliki:


PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

2017-03-20


Projekt pn. „Plan na lepsze jutro” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer sprawy: PCPR.2260.2-2/17

Dotyczy postępowania na zadanie pn. "Realizację usług specjalistycznego wsparcia w projekcie „Plan na lepsze jutro”.

Dołączone pliki:


Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

2017-03-17

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Dołączone pliki:


Rekrutacja do Projektu „Twoje Nowe Kwalifikacje”

2017-03-15Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat projektu pt. „Twoje Nowe Kwalifikacje” skierowanego dla kobiet, które ukończyły 30 lat, bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, z obszaru powiatów grodziskiego, kościańskiego, obornickiego i pilskiego, którego celem jest aktywizacja zawodowa kobiet poprzez organizację doradztwa, szkoleń oraz stażu.

Dołączone pliki:


KOMUNIKAT !

2017-03-14

Pomoc żywnościowa 2014-2020


Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w dniach od 14 do 17 marca 2017 r. w godzinach od 8,00 do 15,00 w siedzibie Ośrodka wydawana będzie żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Wielichowo na podstawie przyjętych i zatwierdzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej wniosków w sprawie przyznania żywności.

Pomoc realizowana jest za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w podprogramie 2016.

Informację przygotowała: M. Popa


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

2017-03-10Ogłoszenie nr 41275 - 2017 z dnia 10.03.2017 r.


Informacje o zmienionym ogłoszeniu nr 37641-17 z dnia 06.03.2017 r. oraz ogłoszenie o modyfikacji SIWZ.

Dołączone pliki:


Bezpłatne porady specjalistów

2017-03-08

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w miesiącu marcu 2017 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Psycholog

15.03.2017 r. w godz. 14:00 – 18:00


Radca prawny

10.03.017 r. w godz. 9.00 – 12.00


Terapeuta rodzinny

23.03.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00


Przetarg nieograniczony - Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie „Plan na lepsze jutro”

2017-03-07Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych wraz ze ściśle z tymi usługami powiązanych usług i dostaw towarów dla osób zamieszkałych na terenie powiatu grodziskiego, korzystających ze wsparcia w ramach projektu „Plan na lepsze jutro”.

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części:

Część 1 zamówienia: świadczenie usług poradnictwa psychologicznego, usług terapeutycznych, usług poradnictwa prawnego dla Ośrodków Pomocy Społecznej w Granowie, Rakoniewicach, Wielichowie, Kamieńcu, Grodzisku Wielkopolskim.

Część 2 zamówienia: świadczenie usług poradnictwa psychologicznego dla PCPR.

Część 3 zamówienia: : świadczenie usług terapeutycznych dla PCPR.

Część 4 zamówienia: świadczenie usług poradnictwa prawnego dla PCPR.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:


„POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020

2017-02-16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje o dalszej realizacji Programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2016).

Pomoc żywnościowa przekazywana będzie w formie paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie) – uwaga! nastąpiła zmiana kryterium.

W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie w celu złożenia wniosku o przyznanie w/w pomocy. Do wniosku proszę dołączyć dokumenty potwierdzające dochód rodziny/osoby lub oświadczenie o dochodzie.

Dane do kontaktu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A, tel. 61 44 21 183, 61 44 21 283 lub tel. kom.609519509


Bezpłatne porady specjalistów

2017-01-30

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w lutym 2017 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Psycholog

1.02.2017 r. w godz. 14:00 – 18:00
15.02.2017 r. w godz. 14:00 – 18:00


Terapeuta ds. uzależnień

1.02.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00


Radca prawny

17.02.2017 r. w godz. 9.00 – 12.00


Terapeuta rodzinny

23.02.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie. ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo tel./fax (61)442-11-83, tel.(61)442-12-83, (61)443-35-74

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji