Aktualności


PSYCHOLOG - PAULINA NADOBNIK

2015-05-19

Terminarz wizyt

Dołączone pliki:


Programu Stypendiów Pomostowych 2015/2016

2015-04-27

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy ANR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XIV edycji „Programu Stypendiów Pomostowych 2015/2016".

Zgodnie z § 3 "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2015/2016" program adresowany jest tylko do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015 roku.

Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.

czytaj całośćczytaj całość...


Plakat STOP PRZEMOCY

2015-03-30

plakat


plakat1


PROGRAM POMOCY DZIECIOM - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

2015-03-17

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie

2015-03-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje osób, które bezpłatnie przekażą meble (głównie szafa, rozkładany fotel) oraz sprzęt AGD (głównie pralka), w celu dalszego użytkowania przez podopiecznych tutejszego OPS. Nr tel. do kontaktu 61 44 21 183 lub 61 44 21 283.


PRZECIW PRZEMOCY – BEZPŁATNE PORADY

2015-03-05

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, informuje, że we wtorki od godz. 10 °° do godz. 13 °° w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, tj. prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej; będzie można skorzystać z bezpłatnych porad specjalisty do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem 61 44 47 281 lub 61 44 52 510, bądź mailowe pcpr@pgw.pl


„AKTYWNY SAMORZĄD 2015”

2015-03-05

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że od 9 do 30 marca br. będą przyjmowane wnioski w ramach kolejnej edycji programu „Aktywny Samorząd”. Potencjalni beneficjenci, mogą liczyć na wsparcie m.in. w obszarach: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania oraz pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej itp.

Szczegółowe informacje oraz wnioski znaleźć można na stronie Centrum, pod adresem www.pcprgw.pl


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

2015-03-05

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie - stanowisko urzędnicze - księgowy

Dołączone pliki:


Ogłoszenie dot. Kombatantów i Osób Represjonowanych

2015-02-04

Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są umieszczone na stronie internetowej Urzędu (www.udskior.gov.pl).
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie. ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo tel./fax (61)442-11-83, tel.(61)442-12-83, (61)443-35-74

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji